Produkter og tjenester SMARTvideostøtte SMART Gevinst Om oss Mine kurs Kontakt Logg inn

Om oss

Jeg heter Bodil Helene Bach, er barnesykepleier, prosjektleder, teknologisk tilrettelegger, «tjenesteinnovatør» og «eHelseoptimist»!

Jeg har et brennende ønske om å bidra til best mulig samhandling til pasientenes og samfunnets beste!

Jeg kan hjelpe deg som leder, ansatt, fastlege, eller som entusiastisk privatperson, til å oppnå målet om nye og smartere arbeidsformer med bruk av videokonferanse (toveis lyd og bilde), alene eller i kombinasjon med andre verktøy, på tvers av tjenestenivå, i offentlig eller privat helsetjeneste.

Etter mange år som sykepleier og tilrettelegger så har jeg lært meg mye om det som må til for at teknologien og den nye arbeidsformen er integrert i ditt daglige arbeid, som «den måten du og dine kolleger jobber på». Denne erfaringen vil jeg bruke slik at du kan nå ditt mål om mer effektive helsetjenester ved ditt arbeidssted, i samhandling med deres samarbeidspartnere.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), har vært mitt arbeidssted i 28 år av mitt voksne arbeidsliv. Det var og er et bra sted for utvikling av nye helsetjenester og tilbud. En ny verden møtte meg ved overgangen til Telemedisinsk avdeling. Her fikk jeg delta i oppbygging av et Nasjonalt kompetansesenter (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, NST) i 18 år. Erfaringer herfra tok jeg med meg til Tromsø Telemedicine Consult as (TTC).

Nå er jeg leder i BBach og fører mine visjoner videre i egen bedrift gjennom konseptet SMARTsam.

23 år med teknologiutvikling, der jeg har prøvd meg frem, grublet mye på veien videre i et felt under «modning», der jeg selv har måtte stå for det jeg mente var «rett vei å gå», har gitt meg mye erfaring Man trøbler og feiler, faller, reiser seg igjen. Men mest av alt har jeg kost meg mye i et felt jeg brenner for og som jeg ønsker inderlig å få være en del av og gjøre en forskjell, sammen med alle de entusiastiske helsepersonell, forskere, pasienter og pårørende som er med i utviklingen av fremtidige helsetjenester.

Noe av det viktigste jeg har erfart, er at bruk av teknologi handler om mer enn det å anskaffe utstyret og sette det et sted der ansatte kan bruke det. Det handler også om teknikker for organisasjonstilpasning med rutiner og avtaler for samhandling, teknisk tilrettelegging med tilstrekkelig nettverk, utstyr, opplæring, drift og support, slik at alle parter skal kunne starte en samhandling og fortsette med den, som en del av den daglige rutinetjenesten.

Håper du har lyst til å følge med på bloggen min, Facebooksiden med eHelseinformasjoner og teste ut mine tilbud. Er du klar for å lære å jobbe smartere og nå dine mål så hjelper jeg deg gjerne på vei mot ditt neste steg om dette er det rette for deg!

Close

50% Complete

Kontakt oss

Vi ønsker å høre fra deg. Send oss en liten melding her så kommer vi raskt tilbake til deg.