Produkter og tjenester SMARTvideostøtte SMART Gevinst Om oss Mine kurs Kontakt Logg inn

SMARTsamhandling- Nettsiden er under oppdatering

Hvordan lykkes med videokonferanse i og på tvers av virksomheter

GRATIS MINIKURS - Kom i gang med videokonferanse

"SMARTsam skal styrke videokonferansekompetansen i hele Helse Norge"

Bruk av videokonferanse i offentlig og privat helsesektor krever tilrettelegging som sikrer informasjons- og sikkerhetskrav, brukeropplæring, tilpasning av rutiner og god forankring i hele organisasjonen.

Det er SMART ​fordi helsepersonell vil

Gi rett behandling på rett sted til rett tid
Få mer tid til pasienten
Øke kvaliteten på pasientoppfølging
Gi behandling med færre komplikasjoner
Forbedre samhandlingen
Sikre fremdrift og effektivitet
Spare ressursbruk
Spare transport og miljøet

Det er SMART ​fordi
pasienten vil

Få økt tilgang til helsepersonell
Bli sett enda bedre og ivaretatt
Sikre oppfølging, fremdrift og effektivitet
Redusere komplikasjoner
Unngå sykehusinnleggelser
Unngå unødig transport
Unngå unødig ventetid
Delta mer i egen sykdom og mestring

Det er SMART fordi organisasjonen vil

Tilby kostnadseffektive helsetjenester
Forbedre samhandling internt og eksternt
Forenkle kompetanseløft hos ansatte
Spare ressursbruk
Kunne bruke ressurser der behovet er størst
Oppnå store miljøgevinster

GEVINSTREALISERING

SMARTsam har utviklet et eget verktøy for automatisk loggføring av gevinster ved bruk av videokonferanse.

SMARTsam tjenesten er en plattform med all nødvendig data et helseforetak trenger for å drive profesjonelt over video. Den inneholder blant annet nettkurs for opplæring av ansatte, til en hver tid oppdatert informasjon om lover og regler som må overholdes for å ivareta personsikkerhet, anbefalte standarder og et eget nettforum for brukerstøtte.

 

Slik sørger SMARTsam for at dere lykkes!

Teknologi

Hvilket verktøy skal du velge?

Hvilke nettverk kan din virksomhet benytte?

Hvordan gjennomføre anskaffelse?

Regelverk

Helsevesenet er underlagt ekstra strengt regelverk for å ivareta personsikkerhet. SMARTsam bistår med informasjon og dokumentasjon dere trenger for å være sikre på at sikkerhet blir ivaretatt. 

Gevinstrealisering

Gevinstrealiseringsappen inngår i SMARTsam tjenesten. Appen automatiserer registrering av innspart ressursbruk, reiseutgifter, Co2 målinger og statistiske data. mm. Ledelse kan hente ut rapporter etter behov som vil gi verdifull innsikt og beslutningsgrunnlag for strategisk innsparing og bruk av videokonsultasjoner. 

"Bodil har jobbet tett med Sunnaas sykehus i mange år og var prosjektleder for "Telemedisin i rehabilitering" i perioden 2007-2010. Dette prosjektet var svært vellykket og opp til 30 % av pasientene på enkelte avdelinger har nå hatt videokonsultasjoner med hjemkommune eller andre. Se forøvrig Ernst & Youngs omtale i "The state of remote care in Norway. Prosjektet er satt i drift, og omfanget øker år for år."

Hilde Sørli
Telemedisinkoordinator, Sunnaas sykehus HF

"“Jeg har sett Bodil i aksjon som prosjektleder, der er hun en uovertruffen motivator med glimt i øyet! Hun får til fremdrift og resultater, ofte gjennom kreative løsninger. Hun har en masse praktisk kunnskap om telemedisin, er erfaren og dyktig og har et stort nettverk og utrolig oversikt! Kan anbefales!”"

Margunn Aanestad
Professor, Universitetet i Oslo

"Da Hamar kommune bestemte seg for å satse på bruk av videokonferanse og telemedisin, ble vi anbefalt å kontakte Bodil Bach. Helse og omsorgsavdelingen hadde liten eller ingen erfaring ved bruk av dette medium. Kommunen ønsket å benytte de muligheter som ligger i dette med hensyn til å etablere videokonferanse samhandlingsvektøy og kompetanseheving til ansatte. Dette ble starten på et konstruktivt samarbeid. Kommunen fikk rådgiving ved etablering av videokonferanse. Det er mange hensyn som skal tas, ikke minst sikkerhetsmessig og juridisk. Det var med skrekkblandet fryd vi satte i gang med implementeringen, men forsto raskt at vi hadde fått et godt grunnlag å styre etter. "

Anne Brendjord
Ass. Helse og omsorgssjef Hamar

"Sykehuset Innlandet HF har samarbeidet tett med Bodil Bach i flere år mens hun jobbet på Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, TTC og har videreført samarbeidet gjennom SMARTsam AS. Hun har vært en utmerket prosjektleder og hennes kompetanse har vært avgjørende for gjennomføring av våre prosjekter. Sykehuset Innlandet HF anbefaler SMARTsam AS som samarbeidspartner når framtidens videobaserte telemedisinske tjenester i Helse Sør-Øst regionen skal etableres. "

Marit Dammen
Prosjektrådgiver, Sykehuset Innlandet HF

La SMARTsam hjelpe din organisasjon. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale

SMARTvideo

Bodil forteller om hva som må til for å komme i gang

SMARTvideo-start

Gratis minikurs for oppstart av videokonferanse. Inneholder sjekklister for rutiner og ikke minst oversikt over anbefalte løsninger.

START NÅ Last ned som .pdf

"Bodil Bach, var en avgjørende pådriver og inspirator slik at vi på Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger (landsdekkende kompetansesenter) kom i gang med å bruke videokonferanser til store kurs for fagpersoner med opptil 10 studio oppkoblet samtidig. Dette gir oss en dobling av deltakerantall og et langt bedre tilbud til hele landet. Samarbeidet med Bodil fortsetter – hun kan “alt” som er verdt å vite om telemedisin i praksis og er en fantastisk vennlig pådriver i de prosjektene vi samarbeider."

Kari Hagen
Avdelingsleder, Avdeling for tjenesteinnovasjon, kommunikasjon og teknologi, Frambu kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger

Kontakt oss

E-mail[email protected]

Tlf: +47 920 60 898

Adresse: Bølgenveien 8, 3514 Hønefoss

org. nr. 922 686 912

Har du spørsmål?

Send oss en kort melding her. Vi kommer raskt tilbake til deg.

Close

50% Complete

Kontakt oss

Vi ønsker å høre fra deg. Send oss en liten melding her så kommer vi raskt tilbake til deg.