Produkter og tjenester SMARTvideostøtte SMART Gevinst Om oss Kontakt Logg inn

SMART samhandling

Hvordan lykkes med videomøter?

SMART samhandling i og på tvers av virksomheter.

Kom i gang

SMARTsam øker kompetansen og tilrettelegger for trygge videomøter i privat og offentlig helsesektor.

Dette gjør vi ved å veilede om gjeldende informasjons- og sikkerhetskrav, foreta tilpasning av rutiner, gi nødvendig brukeropplæring og bidra til god forankring i hele organisasjonen.

Det er SMART ​fordi helsepersonell vil;

- gi riktig behandling, til rett tid på rett sted 

- heve kvaliteten på pasientoppfølging

- unngå unødige komplikasjoner i behandling

- forbedre samhandlingen

- sikre fremdrift og effektivitet i tjenesteforløpet

- spare ressurser

- unngå unødig transport

 

Det er SMART ​fordi pasienten vil;

-få større  tilgang til behandlere

-bli sett og ivaretatt

-får god oppfølging i pasientforløpet

-redusere komplikasjoner

-unngå sykehusinnleggelser

-unngå unødig transport

-unngå unødig ventetid

-delta enda mer i mestring av egen sykdom

Det er SMART fordi organisasjonen vil;

-tilby kostnadseffektive helsetjenester

-forbedre samhandling på tvers av virksomheter

-heve kompetansen hos ansatte

-spare ressurser

-øke innsatsen der behovet er størst

-gi en solid gevinst for miljøet

 

Hvorfor SMARTsam?

GEVINSTREALISERING

SMARTsam utvikler gevinstkalkulatorer og automatisert måleverktøy for bruk av videokonferanse.

«SMARTsam skal være den beste leverandør ved igangsetting og vedlikehold av fremtidens digitale helsetjenester».

Vi tilbyr private og offentlige virksomheter, nødvendig verktøy og rådgivning, som gjør det enklere for din organisasjon å ta i bruk teknologi. Vi jobber mest mot helsevesenet i dag, men dette er også relevant for andre bransjer.

 

Slik sørger SMARTsam for at dere lykkes!

Rådgivning

Teknologiutvikling, videorådgiver, undervisning og opplæring, prosjektledelse, fasilitering av workshops og seminarer

Videostøtte

Digital videostøtte – et samlet sted for nødvendig informasjon, støttedokumentasjon prosedyrer og retningslinjer, brukerveiledninger og brukeropplæringer

Gevinstrealisering

SMART Gevinst – automatisert måleverktøy – som del av videostøttetjenesten og som frittstående produkt

JOIN I HELSENETT

SMARTsam har utviklet en lenkegenerator for de som bruker Join (Pexip) i helsenett.

Denne gir deg tilgang til å lage lenker til ditt videomøte, med tekst til en epostinnkalling, webinarinvitasjon - deltakere, webinarinvitasjon- foredragsholdere og autosignatur.

Lenkegenerator kan tilpasses din organisasjon med logo, knapper og tekster. Kontakt [email protected] for nærmere avtale om tilpasning og pris.

LAG LENKE

"Bodil har jobbet tett med Sunnaas sykehus i mange år og var prosjektleder for "Telemedisin i rehabilitering" i perioden 2007-2010. Dette prosjektet var svært vellykket og opp til 30 % av pasientene på enkelte avdelinger har nå hatt videokonsultasjoner med hjemkommune eller andre. Se forøvrig Ernst & Youngs omtale i "The state of remote care in Norway. Prosjektet er satt i drift, og omfanget øker år for år."

Hilde Sørli
Telemedisinkoordinator, Sunnaas sykehus HF

"“Jeg har sett Bodil i aksjon som prosjektleder, der er hun en uovertruffen motivator med glimt i øyet! Hun får til fremdrift og resultater, ofte gjennom kreative løsninger. Hun har en masse praktisk kunnskap om telemedisin, er erfaren og dyktig og har et stort nettverk og utrolig oversikt! Kan anbefales!”"

Margunn Aanestad
Professor, Universitetet i Oslo

"Da Hamar kommune bestemte seg for å satse på bruk av videokonferanse og telemedisin, ble vi anbefalt å kontakte Bodil Bach. Helse og omsorgsavdelingen hadde liten eller ingen erfaring ved bruk av dette medium. Kommunen ønsket å benytte de muligheter som ligger i dette med hensyn til å etablere videokonferanse samhandlingsvektøy og kompetanseheving til ansatte. Dette ble starten på et konstruktivt samarbeid. Kommunen fikk rådgiving ved etablering av videokonferanse. Det er mange hensyn som skal tas, ikke minst sikkerhetsmessig og juridisk. Det var med skrekkblandet fryd vi satte i gang med implementeringen, men forsto raskt at vi hadde fått et godt grunnlag å styre etter. "

Anne Brendjord
Ass. Helse og omsorgssjef Hamar

"Sykehuset Innlandet HF har samarbeidet tett med Bodil Bach i flere år mens hun jobbet på Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, TTC og har videreført samarbeidet gjennom SMARTsam AS. Hun har vært en utmerket prosjektleder og hennes kompetanse har vært avgjørende for gjennomføring av våre prosjekter. Sykehuset Innlandet HF anbefaler SMARTsam AS som samarbeidspartner når framtidens videobaserte telemedisinske tjenester i Helse Sør-Øst regionen skal etableres. "

Marit Dammen
Prosjektrådgiver, Sykehuset Innlandet HF

La SMARTsam hjelpe din organisasjon. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale

Kom i gang med videokonferanse

Leverandøroversikt Videokonferanseløsninger 

Vi har samlet sammen en oversikt over leverandører av videoutstyr som brukes i helsesektoren

Leverandøroversikt

SMARTstart Video

SMARTsam utformet SMARTstart for Viken Fylkeskommune (2020).

Sjekklister og utstyrsinformasjon for deg som vil komme igang med videokonferanse.

Kom i gang

Samhandling i et brukerperspektiv

Kontakt oss

E-mail[email protected]

Tlf: +47 920 60 898

Adresse: Bølgenveien 8,

3514 Hønefoss

Org.nr.: NO 922 686 912 MVA

Har du spørsmål?

Fyll ut skjema nedenfor så svarer vi deg så raskt som mulig.

Close

Kontakt oss

E-mail[email protected]

Tlf: +47 920 60 898

Adresse: Bølgenveien 8,

3514 Hønefoss

Org.nr.: NO 922 686 912 MVA

 

Har du spørsmål?

Fyll ut skjema nedenfor så svarer vi deg så raskt som mulig.