Produkter og tjenester SMARTvideostĂžtte SMART Gevinst Om oss Kontakt Logg inn

SMART samhandling

Hvordan lykkes med videomøter?

SMART samhandling innen helse

Kom i gang

SMARTsam Ăžker kompetansen og tilrettelegger for trygge videomĂžter i privat og offentlig helsesektor.

Dette gjÞr vi gjennom veiledning, rÄdgivning, tilpasning av rutiner, brukeropplÊring og god forankring i hele organisasjonen

Det er SMART ​fordi helsepersonell vil;

- gi riktig behandling, til rett tid, på rett sted 

- øke kvaliteten på pasientoppfølgingen

- unngå unødige komplikasjoner i behandling

- forbedre samhandlingen

- sikre fremdrift og effektivitet i helsetjenestetilbudet

- spare ressurser

- unngå unødig transport

 

Det er SMART ​fordi pasienten vil;

- få større tilgang til behandlerne

- bli sett og ivaretatt

- får god kvalitativ oppfølging 

- redusere komplikasjoner

- unngå sykehusinnleggelser

- unngå unødig transport

- unngå unødig ventetid

- delta enda mer i mestring av egen sykdom

Det er SMART fordi organisasjonen vil;

- tilby kostnadseffektive helsetjenester

- oppnå samhandling på tvers av virksomheter

- heve kompetansen hos ansatte

- spare ressurser

-øke innsatsen der behovet er størst

- gi en solid gevinst for miljøet

 

GEVINSTREALISERING

SMARTsam har utviklet gevinstkalkulatorer for bruk av videokonferanse.

Hvorfor SMARTsam?

«SMARTsam skal være den beste leverandør ved igangsetting og vedlikehold av fremtidens digitale helsetjenester».

Vi tilbyr private og offentlige virksomheter, nødvendig verktøy og rådgivning, som gjør det enklere for din organisasjon å ta i bruk teknologi. 

Slik sørger SMARTsam for at dere lykkes!

RĂ„dgivning

Teknologiutvikling, videorådgiver, undervisning og opplæring, prosjektledelse, fasilitering av workshops og seminarer

VideostĂžtte

Digital videostøtte – et samlet sted for nødvendig informasjon, støttedokumentasjon prosedyrer og retningslinjer, brukerveiledninger og brukeropplæringer

Gevinstrealisering

SMART Gevinst – automatisert måleverktøy – som del av videostøttetjenesten og som frittstående produkt

JOIN I HELSENETT

SMARTsam har utviklet en lenkegenerator for de som bruker Join (Pexip) i helsenett.

Den lager lenker til ditt videomøte, med tekst tilpasset møteinnkalling, webinarinvitasjon - deltakere/foredragsholdere og autosignatur.

Lenkegenerator kan tilpasses din organisasjon med logo, knapper og tekster.

Kontakt [email protected] for nærmere avtale om tilpasning og pris.

"Hva er en lenkegenerator?" (Film)

"Kom igang med Join" (Elæringskurs)

LAG LENKE

"Bodil har jobbet tett med Sunnaas sykehus i mange Är og var prosjektleder for "Telemedisin i rehabilitering" i perioden 2007-2010. Dette prosjektet var svÊrt vellykket og opp til 30 % av pasientene pÄ enkelte avdelinger har nÄ hatt videokonsultasjoner med hjemkommune eller andre. Se forÞvrig Ernst & Youngs omtale i "The state of remote care in Norway. Prosjektet er satt i drift, og omfanget Þker Är for Är."

Hilde SĂžrli
Telemedisinkoordinator, Sunnaas sykehus HF

"Jeg har sett Bodil i aksjon som prosjektleder, der er hun en uovertruffen motivator med glimt i Þyet! Hun fÄr til fremdrift og resultater, ofte gjennom kreative lÞsninger. Hun har en masse praktisk kunnskap om telemedisin, er erfaren og dyktig og har et stort nettverk og utrolig oversikt! Kan anbefales!"

Margunn Aanestad
Professor, Universitetet i Oslo

"Da Hamar kommune bestemte seg for Ä satse pÄ bruk av videokonferanse og telemedisin, ble vi anbefalt Ä kontakte Bodil Bach. Helse og omsorgsavdelingen hadde liten eller ingen erfaring ved bruk av dette medium. Kommunen Þnsket Ä benytte de muligheter som ligger i dette med hensyn til Ä etablere videokonferanse samhandlingsvektÞy og kompetanseheving til ansatte. Dette ble starten pÄ et konstruktivt samarbeid. Kommunen fikk rÄdgiving ved etablering av videokonferanse. Det er mange hensyn som skal tas, ikke minst sikkerhetsmessig og juridisk. Det var med skrekkblandet fryd vi satte i gang med implementeringen, men forsto raskt at vi hadde fÄtt et godt grunnlag Ä styre etter. "

Anne Brendjord
Ass. Helse og omsorgssjef Hamar

"Sykehuset Innlandet HF har samarbeidet tett med Bodil Bach i flere Är mens hun jobbet pÄ Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, TTC og har viderefÞrt samarbeidet gjennom SMARTsam AS. Hun har vÊrt en utmerket prosjektleder og hennes kompetanse har vÊrt avgjÞrende for gjennomfÞring av vÄre prosjekter. Sykehuset Innlandet HF anbefaler SMARTsam AS som samarbeidspartner nÄr framtidens videobaserte telemedisinske tjenester i Helse SÞr-Øst regionen skal etableres. "

Marit Dammen
ProsjektrÄdgiver, Sykehuset Innlandet HF

"SMARTsam ved Bodil, har bistÄtt helse- og omsorg i alle seks kommuner i Valdresregionen som regional koordinator (2017-2022). Vi hadde tidligere kjennskap til hennes arbeid fra andre prosjekt i 2012-2014, og Þnsket henne til Ä lede oss pÄ ny teknologireise. Arbeidet har bestÄtt i utforming av sÞknader, utforming av strategiplaner, veiledning og prosjektstyring gjennom deltakelse i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (3 Är) og den prosessveiledning vi deltok i, i samarbeid med IKT Valdres, leverandÞrer, ansvar for workshops regionalt, etablering av tjenestedokumentasjon regionalt, oppstart av DHO, et samarbeidsprosjekt der Valdres inngÄr, sammen med 4 kommuneregioner i Innlandet. Hun har ogsÄ bidratt til at Valdresregionen har blitt svÊrt synlig i samarbeidet med Helsefellesskapet, Helseinn og Fagnettverk Innlandet. Dette har gitt regionen et grunnlag for videre utvikling av nye teknologiske helsetjenester i fremtiden. Vi kan trygt anbefale hennes tjenester, vi vet at oppgavene blir utfÞrt med god kompetanse og stor gjennomfÞringsevne. "

Aud Bakken
Kommunalsjef, Etnedal / Helse- og omsorgslederforum Valdresregionen

"I mars 2020 da pandemien fÞrte til at Vestre Viken mÄtte stenge ned sitt poliklinisk tjenestetilbud, ble det svÊrt viktig Ä fÄ i gang digitale poliklinikker for Ä kunne tilby en tjeneste uten at pasienter kom til helseforetaket. Bodil Helene Bach ble leid inn som rÄdgiver med sin kunnskap om innfÞring og bruk av video. Hun var en god stÞtte for meg som prosjektleder i fÞrste kritiske mÄnedene av pandemien, noe som var med til Ä bidra til at Vestre Viken raskt kunne tilby videokonsultasjoner til sine pasienter. Fra mai 2020, da jeg returnerte til min vanlige stilling, tok Bodil over som prosjektleder og gjorde en veldig bra jobb med Ä tilgjenliggjÞre video for de resterende klinikkene i foretaket. Klinikkene fikk starthjelp med tjenestetilbud, bÄde i psykiatri og somatikk, samt god opplÊring i bruk av verktÞyene som ble tilgjengeliggjort for de ansatte. «Kom i gang med Join og videokonsultasjon i DIPS» ble gjennomfÞrt av ca 700 ansatte i den perioden hun var rÄdgiver hos oss. Bodil har ogsÄ vÊrt en veldig viktig stÞtte i det videre arbeidet med videokonsultasjoner i foretaket etter pandemien."

Anne Bergland
InnovasjonsrÄdgiver, Vestre Viken

La SMARTsam hjelpe din organisasjon. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale

Kom i gang med videokonferanse

Leverandøroversikt 

Oversikt over leverandører av videoutstyr som brukes i helsesektoren

LeverandĂžroversikt

SMARTstart Video

SMARTsam utformet SMARTstart for Viken Fylkeskommune (2020)

Sjekklister og utstyrsinformasjon for deg som vil komme i gang med videokonferanse

Kom i gang

Samhandling i et brukerperspektiv

Kontakt oss

E-mail[email protected]

Tlf: +47 920 60 898

Adresse: Bølgenveien 8,

3514 Hønefoss

Org.nr.: NO 922 686 912 MVA

Har du spørsmål?

Fyll ut skjema nedenfor så svarer vi deg så raskt som mulig.

Close

Kontakt oss

E-mail[email protected]

Tlf: +47 920 60 898

Adresse: Bølgenveien 8,

3514 Hønefoss

Org.nr.: NO 922 686 912 MVA

 

Har du spørsmål?

Fyll ut skjema nedenfor så svarer vi deg så raskt som mulig.