Produkter og tjenester SMARTvideostøtte SMART Gevinst Logg inn Om oss Kontakt Logg inn

SMART samhandling

Hvordan lykkes med videokonferanse i og på tvers av virksomheter

Kom i gang

SMARTsam skal styrke videokonferansekompetansen i hele Helse Norge

Bruk av videokonferanse i offentlig og privat helsesektor krever tilrettelegging som sikrer informasjons- og sikkerhetskrav, brukeropplæring, tilpasning av rutiner og god forankring i hele organisasjonen.

Det er SMART ​fordi helsepersonell vil

Gi rett behandling, på rett sted til rett tid

Øke kvaliteten på pasientoppfølging

Unngå unødige komplikasjoner i behandling

Forbedre samhandlingen

Sikre fremdrift og effektivitet i tjenesteforløpet

Spare ressursbruk

Spare transport og miljøet

Det er SMART ​fordi
pasienten vil

Få økt tilgang til behandlere

Bli sett og ivaretatt og får god oppfølging i pasientforløpet

Redusere komplikasjoner

Unngå sykehusinnleggelser

Unngå unødig transport

Unngå unødig ventetid

Delta mer i mestring av sykdom

Det er SMART fordi organisasjonen vil

Tilby kostnadseffektive helsetjenester

Forbedre samhandling på tvers

Øke kompetansen hos ansatte

Spare ressursbruk

Kunne bruke ressurser der behovet er størst

Oppnå store miljøgevinster

 

GEVINSTREALISERING

SMARTsam utvikler gevinstkalkulatorer og automatisert måleverktøy for bruk av videokonferanse.

«SMARTsam skal være den beste leverandør ved igangsetting og vedlikehold av fremtidens digitale helsetjenester».

Vi tilbyr private og offentlige virksomheter, nødvendig verktøy og rådgivning, som gjør det enklere for din organisasjon å ta i bruk teknologi. Vi jobber mest mot helsevesenet i dag, men dette er også relevant for andre bransjer.

 

Slik sørger SMARTsam for at dere lykkes!

Rådgivning

Teknologiutvikling, Videorådgiver, Prosjektledelse, undervisning og opplæring, fasilitering av workshops og seminarer

Videostøtte

Digital videostøtte – et samlet sted for nødvendig informasjon, støttedokumentasjon prosedyrer og retningslinjer, brukerveiledninger og brukeropplæringer

Gevinstrealisering

SMART Gevinst – automatisert måleverktøy – som del av videostøttetjenesten og som frittstående produkt

JOIN I HELSENETT

SMARTsam har utviklet en lenkegenerator for de som bruker Join (Pexip) i helsenett.

Denne gir deg tilgang til å lage lenker til ditt videomøte, med tekst til en epostinnkalling, webinarinvitasjon - deltakere, webinarinvitasjon- foredragsholdere og autosignatur.

Lenkegenerator kan tilpasses din organisasjon med logo, knapper og tekster. Kontakt [email protected] for nærmere avtale om tilpasning og pris.

LAG LENKE

"Bodil har jobbet tett med Sunnaas sykehus i mange år og var prosjektleder for "Telemedisin i rehabilitering" i perioden 2007-2010. Dette prosjektet var svært vellykket og opp til 30 % av pasientene på enkelte avdelinger har nå hatt videokonsultasjoner med hjemkommune eller andre. Se forøvrig Ernst & Youngs omtale i "The state of remote care in Norway. Prosjektet er satt i drift, og omfanget øker år for år."

Hilde Sørli
Telemedisinkoordinator, Sunnaas sykehus HF

"“Jeg har sett Bodil i aksjon som prosjektleder, der er hun en uovertruffen motivator med glimt i øyet! Hun får til fremdrift og resultater, ofte gjennom kreative løsninger. Hun har en masse praktisk kunnskap om telemedisin, er erfaren og dyktig og har et stort nettverk og utrolig oversikt! Kan anbefales!”"

Margunn Aanestad
Professor, Universitetet i Oslo

"Da Hamar kommune bestemte seg for å satse på bruk av videokonferanse og telemedisin, ble vi anbefalt å kontakte Bodil Bach. Helse og omsorgsavdelingen hadde liten eller ingen erfaring ved bruk av dette medium. Kommunen ønsket å benytte de muligheter som ligger i dette med hensyn til å etablere videokonferanse samhandlingsvektøy og kompetanseheving til ansatte. Dette ble starten på et konstruktivt samarbeid. Kommunen fikk rådgiving ved etablering av videokonferanse. Det er mange hensyn som skal tas, ikke minst sikkerhetsmessig og juridisk. Det var med skrekkblandet fryd vi satte i gang med implementeringen, men forsto raskt at vi hadde fått et godt grunnlag å styre etter. "

Anne Brendjord
Ass. Helse og omsorgssjef Hamar

"Sykehuset Innlandet HF har samarbeidet tett med Bodil Bach i flere år mens hun jobbet på Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, TTC og har videreført samarbeidet gjennom SMARTsam AS. Hun har vært en utmerket prosjektleder og hennes kompetanse har vært avgjørende for gjennomføring av våre prosjekter. Sykehuset Innlandet HF anbefaler SMARTsam AS som samarbeidspartner når framtidens videobaserte telemedisinske tjenester i Helse Sør-Øst regionen skal etableres. "

Marit Dammen
Prosjektrådgiver, Sykehuset Innlandet HF

La SMARTsam hjelpe din organisasjon. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale

Kom i gang med videokonferanse

SMARTstart Video

SMARTsam utformet SMARTstart for Viken Fylkeskommune (2020).

Sjekklister og utstyrsinformasjon for deg som vil komme igang med videokonferanse.

Kom i gang

Kontakt oss

E-mail[email protected]

Tlf: +47 920 60 898

Adresse: Bølgenveien 8, 3514 Hønefoss

org. nr. 922 686 912

Har du spørsmål?

Send oss en kort melding her. Vi kommer raskt tilbake til deg.

Close

50% Complete

Kontakt oss

Vi ønsker å høre fra deg. Send oss en liten melding her så kommer vi raskt tilbake til deg.