GEVINSTKALKULATOR

 

Hvor mye sparer du ved bruk av video?

 • SMARTGevinstkalkulator- planlegg hvilke gevinster din organisasjon kan oppnå ved å endre til digitale tjenester.
 • SMARTGevinst- dokumenterer gevinster som er oppnådd som resultat av endringen (under utvikling). 
Konsultasjonskalkulator
Møtekalkulator

Foto: Kommunikasjonsavdeling Vestre Viken 

UTVIKLING AV SMARTGevinst 

Bakgrunn 

Vi ser et økende behov for digitale helsetjenester og  pasientoppfølging. Det er et klart mål i nasjonale føringer om at teknologi kan erstatte oppmøte hos eller av helsepersonell, fastlege hjemmesykepleie, privatpraktiserende spesialister, på sykehus og annet helsepersonell.  

En skalering av nye helsetjenesteformer vil gi pasienter økt mulighet til å motta helsetjenester der de er, når de trenger det. I tillegg vil pasienten oppleve å få bedre oppfølging enn i dag.  

Ledere og ansatte skal sikre gode helsetjenester til sine innbyggere og pasienter. Gjennom bruk av videomøter i medisinsk avstandsoppfølging, kan helsetjenester utføres med; 

 • reduserte kostnader
 •  effektivitet
 • samme kvalitet
 • økt miljøgevinst   

SMARTsam har et pågående samarbeid med offentlige helseforetak. De har behov for teknologi generelt og videomøter spesielt. 

SMARTsam sine kunder ønsker oversikt over virksomhetsdata i en sektor som er under press for å spare og effektivisere tjenesten. til beste for pasientene. Det finnes per i dag ingen enkle, automatiserte verktøy for å dokumentere dette. 

SMARTsam har derfor i samarbeid med offentlige helseforetak utviklet et måleverktøy som registrerer; 

 • antall møter
 • deltakere
 • deltakersteder
 • formål med møtet
 • innspart reiselengde
 • ressursbruk
 • kostnader
 • reisemåte
 • egnethet
 • miljøgevinster

PRØV GEVINSTKALKULATORENE

Vi ønsker smarte innspill og tilbakemeldinger! Send e-post til [email protected]  eller fyll ut kontaktskjema

Forregion 2020

SMARTsam gjennomfører et forprosjekt finansiert av Viken Fylkeskommune for å kartlegge behov for gevinstmåling ved bruk av video

Kom i gang med gevinstmåling

Ønsker du mer informasjon om mulighetene for din virksomhet? Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt