Kontakt
Kontakt
Placeholder Image

Om oss

Bodil Helene Bach

Bodil er daglig leder i SMARTsam AS. Hun har lang erfaring fra utvikling av nye helsetjenester med bruk av teknologi generelt og videokonferanse spesielt. I 28 år var Universitetssykehuset i Nord-Norge hennes arbeidssted. Hun deltok i oppbygging av et Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Hun har også erfaring fra privat næringsliv i Tromsø Telemedicine Consult og nå i eget firma, med offentlig helsesektor som kunder.  

Bodil sier: «Etter mange år som sykepleier og tilrettelegger så har jeg lært meg mye om det som må til for at teknologien og den nye arbeidsformen blir integrert i ditt daglige arbeid, som «den måten du og dine kolleger jobber på, til beste for deres pasientgrupper». Denne erfaringen vil hun bruke slik at du kan nå ditt mål om mer effektive helsetjenester ved ditt arbeidssted, i samhandling med deres samarbeidspartnere».

Bodil er utdannet barnesykepleier, har Masterutdanning i Helse- og sosialinformatikk ved UiA, grunnstudie i prosjektledelse ved BI og er en erfaren prosjektleder, teknologisk tilrettelegger, «tjenesteinnovatør» og «eHelseoptimist». Hun bor i Hønefoss med familien sin.

Placeholder Image

 

Maria Thunshelle

Maria er innleid konsulent i SMARTsam As. Hun bidrar blant annet med prosjektkoordinering, søknadsskriving og workshop fasilitering.

Maria har lang erfaring innen rekruttering av helsepersonell både i det private og det offentlige. De siste årene har hun drevet sitt eget firma (Dreambuilding AS), og jobbet mye med å bistå både gründere og etablerte virksomheter i innovasjons- og utviklingsarbeid. Maria har jobbet tett med SMARTsam over flere år.

Maria er utdannet sykepleier og har en bcg i helseledelse og helseøkonomi. Maria bor i Hole kommune med familien sin.

 

Powered by Kajabi