SMARTsam produkter og tjenester

Her ser du en oversikt over tjenester SMARTsam kan tilby

Videomentor

Bygge opp kompetanse i din organisasjon. Veilede og støtte lokal prosjektleder

Foto: SMARTsam AS

Les mer

Opplæring/Kurs

Teknisk brukeropplæring av VK

Opplæring i bruk av 

  • videokonferanse
  • digitale seminarer, veiledning og undervisning.
  • Pasient og ansatt opplæring
  • Klinisk bruk av video til konsultasjoner
  • Sjekklister

Foto: SMARTsam AS

Les mer

«Komigang» Workshop

Tilpasset bistand for etablering, opplæring og tilpasset etter behov

  • kommuner,
  • helseforetak,
  • organisasjoner, bedrifter osv

Foto: Avisa Hadeland

Les mer

SMART Gevinst 

Gevinster ved bruk av video handler ikke bare om å spare tid og ressurser. 

Endring av praksis fører til frikjøp av viktige ressurser

Les mer

SMART Videostøtte

Sjekklister, ROS, Opplæringspakker, Informasjon om video leverandører

Les mer

Prosjektledelse

Prosjektkoordinator, rådgiver i prosjektoppdrag som krever tjenesteinnovasjon.

Foto:Ringerikes Blad

Les mer

Nettverkskoordinator

 

Ser du behov for faglig nettverk i din virksomhet?

Fastmøteplass for dine ansatte for informasjon og oppdateringer

Foto: Sonja Bordewich

Les mer

Interessert?

Ønsker du mer informasjon om mulighetene for din virksomhet? Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt