SMARTsam produkter og tjenester

Her ser du en oversikt over tjenester SMARTsam kan tilby

Videomentor

Bygge opp kompetanse i egen organisasjon. Veiledning av lokal prosjektleder

Foto: SMARTsam AS

Les mer

Opplæring/Kurs

Teknisk brukeropplæring av videokonferanse

Opplæring og bruk av 

  • videokonferanse
  • digitale seminarer, veiledning og undervisning.
  • Pasient og ansatt opplæring
  • Klinisk bruk av video til konsultasjoner
  • Sjekklister

Foto: SMARTsam AS

Les mer

«Komigang» Workshop

Tilpasset bistand for etablering og opplæring 

  • kommuner
  • helseforetak
  • privat og offentlig virksomhet
  • organisasjoner 

Foto: Avisa Hadeland

Les mer

SMART Gevinst 

Gevinster ved bruk av video handler ikke kun om å spare tid og ressurser. 

Endring av praksis fører også til frikjøp av viktige ressurser

Les mer

SMART Videostøtte

Sjekklister, ROS analyse, opplæringspakker, informasjon om video leverandører.

Les mer

Prosjektledelse

Prosjektkoordinator, rådgiver i prosjektoppdrag som krever tjenesteinnovasjon.

Foto:Ringerikes Blad

Les mer

Nettverkskoordinator

 

Ser du behov for faglig nettverk i din virksomhet?

Fast møteplass for de ansatte for informasjon og oppdateringer

Foto: Sonja Bordewich

Les mer

Interessert?

Ønsker du mer informasjon om mulighetene for din virksomhet? Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt