SMARTsam produkter og tjenester

Her ser du en oversikt over tjenester SMARTsam kan tilby

Prosjektledelse

Prosjektkoordinator, rådgiver i prosjektoppdrag som krever tjenesteinnovasjon.

Foto:Ringerikes Blad

Les mer

Digitale sårtjenester

(digital hjemmeoppfølging)

SMARTsam har gjennom oppdrag i HF og kommuner etablert en unik spisskompetanse på etablering av samarbeidsmodeller innen digitale sårtjenester.

Foto: SMARTsam/Søndre Land 

Les mer

Velferdsteknologi

SMARTsam har erfaring med innføring av velferdsteknologi i kommuner, som regional koordinator i Valdresregionen (2017-2022). SMARTsam ledet lokal innføring i regionen under Nasjonalt velferdsteknologiprogram
(KS/Helsedirektoratet), NVP. Hele innovasjonsprosessen fra «Ide til tjeneste i drift» baseres på Veikart for tjenesteinnovasjon (Innomed / KS / Helsedirektorat).

Foto: Dreamstime

Les mer

Opplæring/Kurs

Teknisk brukeropplæring av videokonferanse

Opplæring og bruk av 

  • videokonferanse
  • digitale seminarer, veiledning og undervisning.
  • Pasient og ansatt opplæring
  • Klinisk bruk av video til konsultasjoner
  • Sjekklister

Foto: Dreamstime 

Les mer

Videomentor

Bygge opp kompetanse i egen organisasjon. Veiledning av lokal prosjektleder

Foto: SMARTsam AS

Les mer

SMART Gevinst 

Gevinster ved bruk av video handler ikke kun om å spare tid og ressurser. 

Endring av praksis fører også til frikjøp av viktige ressurser

Les mer

«Komigang» Workshop

Tilpasset bistand for etablering og opplæring 

  • kommuner
  • helseforetak
  • privat og offentlig virksomhet
  • organisasjoner 

Foto: Avisa Hadeland

Les mer

SMART Videostøtte

Sjekklister, ROS analyse, opplæringspakker, informasjon om video leverandører.

Les mer

Nettverkskoordinator

 

Ser du behov for faglig nettverk i din virksomhet?

Fast møteplass for de ansatte for informasjon og oppdateringer

Foto: Sonja Bordewich

Les mer

Interessert?

Ønsker du mer informasjon om mulighetene for din virksomhet?

Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt