SMARTsam Gevinstkalkulator


Beregn hva du sparer ved bruk av videokonsultasjon...Gevinstkalkulatoren beregner kostnader knyttet til pasientkonsultasjoner. Du legger inn parametre som normalt benyttes i en slik gevinstberegning. Grunndataer innhentet fra offentlige datakilder. Beregningene synliggj√łr forventede gevinster n√•r video blir en del av helsetilbudet. Legg pekeren over feltene og f√• opp hjelpetekster.

Antall konsultasjoner pr. dag
Gjennomsnittlig kj√łrelengde (en vei)
Antall dager det beregnes for
Summert antall behandlere

Ledere
Helsefagarbeider
Leger
Andre yrkesgrupper
Psykologer
Sykepleier


Reisekostnader ved oppm√łtekonsultasjoner


Kostnad pr. konsultasjon
 • Kj√łretid:
 • Kj√łrelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
Kostnad for ett hjemmebes√łk
 • Kj√łretids kostnad: Kr
 • Drivstoff kostnad: Kr
Milj√łkostnader
 • CO2 utslipp: Kg
Kostnad for fysiske konsultasjoner pr. dag
 • Kj√łretid:
 • Kj√łrelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
Kostnader for hjemmebes√łk
 • Kj√łretids kostnad: Kr
 • Drivstoff kostnad: Kr
Milj√łkostnader
 • CO2 utslipp: Kg
Kostnad samlet for dager med konsultasjoner pr. dag
 • Kj√łretid:
 • Kj√łrelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
Kostnader for hjemmebes√łk
 • Kj√łretids kostnad: Kr
 • Drivstoff kostnad: Kr
Milj√łkostnader pr. dag
 • CO2 utslipp: Kg

Beregn reduserte kostnader ved bruk av video


Juster her andelen av videokonsultasjoner
 %

Kostnad - video konsultasjoner
 • Ikke kj√łrt kj√łretid:
 • Ikke reist kj√łrelengde: Km
 • Unng√•tt CO2 utslipp: Kg
 • Pasientreise
 • Sparte reisekostnader (pasient): Kr
 • Hjemmebes√łk
 • Sparte reisetidskostnader (ansatt): Kr
Kostnad - fysiske konsultasjoner
 • Kj√łretid:
 • Kj√łrelengde: Km
 • CO2 utslipp: Kg
 • Pasientreise
 • Reisekostnader (pasient): Kr
 • Hjemmebes√łk
 • Reisetidskostnader (ansatt): Kr

Grunndata

De fleste grunndata er hentet fra offentlige kilder. Alle grunndata kan endres for å passe dine beregninger.

Reise hastighet
Pasient reisekost
Drivstoff forbruk pr. mil
Drivstoff pris pr. liter
CO2 gram/Km

Timel√łnn yrkesgrupper

Ledere
Helsefagarbeider
Leger
Andre yrkesgrupper
Psykologer
Sykepleier

Interessert?

Ønsker du mer informasjon om mulighetene for din virksomhet? Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt