SMARTsam Gevinstkalkulator


Beregn hva du sparer ved bruk av videokonsultasjon...Gevinstkalkulatoren beregner kostnader knyttet til pasientkonsultasjoner. Du legger inn parametre som normalt benyttes i en slik gevinstberegning. Grunndataer innhentet fra offentlige datakilder. Beregningene synliggjør forventede gevinster når video blir en del av helsetilbudet. Legg pekeren over feltene og få opp hjelpetekster.

Antall konsultasjoner pr. dag
Gjennomsnittlig kjørelengde (en vei)
Antall dager det beregnes for
Summert antall behandlere

Ledere
Helsefagarbeider
Leger
Andre yrkesgrupper
Psykologer
Sykepleier


Reisekostnader ved oppmøtekonsultasjoner


Kostnad pr. konsultasjon
 • Kjøretid:
 • Kjørelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
Kostnad for ett hjemmebesøk
 • Kjøretids kostnad: Kr
 • Drivstoff kostnad: Kr
Miljøkostnader
 • CO2 utslipp: Kg
Kostnad for fysiske konsultasjoner pr. dag
 • Kjøretid:
 • Kjørelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
Kostnader for hjemmebesøk
 • Kjøretids kostnad: Kr
 • Drivstoff kostnad: Kr
Miljøkostnader
 • CO2 utslipp: Kg
Kostnad samlet for dager med konsultasjoner pr. dag
 • Kjøretid:
 • Kjørelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
Kostnader for hjemmebesøk
 • Kjøretids kostnad: Kr
 • Drivstoff kostnad: Kr
Miljøkostnader pr. dag
 • CO2 utslipp: Kg

Beregn reduserte kostnader ved bruk av video


Juster her andelen av videokonsultasjoner
 %

Kostnad - video konsultasjoner
 • Ikke kjørt kjøretid:
 • Ikke reist kjørelengde: Km
 • Unngått CO2 utslipp: Kg
 • Pasientreise
 • Sparte reisekostnader (pasient): Kr
 • Hjemmebesøk
 • Sparte reisetidskostnader (ansatt): Kr
Kostnad - fysiske konsultasjoner
 • Kjøretid:
 • Kjørelengde: Km
 • CO2 utslipp: Kg
 • Pasientreise
 • Reisekostnader (pasient): Kr
 • Hjemmebesøk
 • Reisetidskostnader (ansatt): Kr

Grunndata

De fleste grunndata er hentet fra offentlige kilder. Alle grunndata kan endres for å passe dine beregninger.

Reise hastighet
Pasient reisekost
Drivstoff forbruk pr. mil
Drivstoff pris pr. liter
CO2 gram/Km

Timelønn yrkesgrupper

Ledere
Helsefagarbeider
Leger
Andre yrkesgrupper
Psykologer
Sykepleier

Interessert?

Ønsker du mer informasjon om mulighetene for din virksomhet? Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt